Academiadergi.com Recently Analyzed

Home » Academiadergi.com

Academiadergi.com has a Worldwide ranking of n/a Down n/a and ranking n/a in n/a. Using IP address 78.142.29.210 in and found 1 Other Websites on this Server

The site's up time is: 4699 ms

Domain Age: 2 years, 342 days (Creation Date: 2016-06-13)

Similar Webs


Check the markup (HTML, XHTML,...) of Academiadergi.com

Validate Now

 • Domain: Academiadergi.com
 • Hostname: 78.142.29.210
 • Name Servers:
 • Email Abuse:

  No Emails

 • Continent Code: EU
 • Country Code: BG
 • Country Code3: BGR
 • Country Name: Bulgaria
 • Region:
 • City:
 • Postal Code:
 • Latitude: 42.700000762939
 • Longitude: 23.333299636841
 • Dma Code: 0
 • Area Code: 0

Analyzed Recently

  › Parkcitytitle.com (6 seconds ago)

  › Googleadservices.com (0 seconds ago)

  › Itcformacion.com (4 seconds ago)

  › Singemp3.com (3 seconds ago)

  › Artisanshope.com (2 seconds ago)

  › Cmctele.com (1 seconds ago)

  › Machineriequebec.com (2 seconds ago)

  › Woofwoofonline.com (0 seconds ago)

  › Corvinwines.com (4 seconds ago)

  › Marugoto-m.net (4 seconds ago)

  › Lelieubleu.com (12 seconds ago)

  › Academiadergi.com (5 seconds ago)

  › Azonlinecoupons.com (2 seconds ago)

  › 1600vine.com (5 seconds ago)

  › Shifanled.com (5 seconds ago)

  › Parentsforinclusion.org (10 seconds ago)

  › Vmbs.com (11 seconds ago)

  › Dempseydentistry.com (7 seconds ago)

  › Topdogbarkery.net (2 seconds ago)

  › Howtowebtutorials.com (5 seconds ago)

Keywords Suggestions

  › Academia de ginastica em ingles
  › Academia de mi abuela
  › Academia de mi abuela berkeley parents
  › Academia de militar en delaware ohio
  › Academia sergio bergese
  › Academia de etiqueta social en palm beach
  › Academia de violin
  › Academia de vigilante
  › Academia designations
  › Academia de violin en bloomfield nj 07003
  › Academias de etiqueta en miami
  › Academia militar

MetaTags & Keyword Analysis

Websites Same Server on IP 78.142.29.210

We Found 1 domains on IP 78.142.29.210 listing below the same server this website

Websites Listing Results

Academiadergi.com search for results as listed below with the link list and email address for this website

academiadergi.com - Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi'ne (AEAD) hoşgeldiniz. Dergimiz uluslararası online bir dergi olup 2016 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz eğitim bilimleri alanına ilişkin özgün araştırma ve derlemelere yer vermektedir.

Link: http://academiadergi.com/ (Actived: Thursday Mar 7, 2019)

Record 2619-9351 | The ISSN Portal

Type of record: Confirmed Last modification date: 05/02/2019 ISSN Center responsible of the record: ISSN Turkey Agency (Türkiye ISSN Merkezi) Record creation date: 12/04/2018 Original ISSN Centre: ISSN Turkey Agency (Türkiye ISSN Merkezi)

Link: https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2619-9351 (Actived: Thursday May 16, 2019)

Examination of Social Media Usage Purposes of ...

In this study, social media usage of undergraduate and graduate students has been examined. Research is a descriptive study in the screening model.

Link: http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/2481 (Actived: Thursday May 2, 2019)

(PDF) İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematik ...

PDF | Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmenlerinin matematik kaygısı hakkındaki bilgilerini ve matematik kaygısına müdahale becerilerini belirlemektir. Çalışma

Link: https://www.researchgate.net/publication/325343345_Ilkogretim_Matematik_Ogretmenlerinin_Matematik_Kaygisi_Hakkindaki_Gorusleri_ve_Mudahale_Yontemleri_A_Opinions_of_Elementary_Maths_Teachers_About_Maths_Anxiety_and_Their_Intervention_Methods (Actived: Saturday May 18, 2019)

(PDF) Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin ...

“cademia Eğitim “raştırmaları Dergisi, 2016, 1 (1), 15-25 Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi www.academiadergi.com Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uygulaması ve Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Ferhat BAHÇECİ1 Mithat ELÇİÇEK 2 1 Fırat Üniversitesi, T(rkiye Siirt Üniversitesi, T(rkiye Öz e t Geliş Tarihi 01.10.2016 Bu

Link: https://www.academia.edu/30598173/%C3%96%C4%9Frenme_%C4%B0%C3%A7erik_Y%C3%B6netim_Sistemi_%C4%B0le_%C3%96rnek_Bir_Dersin_Uygulamas%C4%B1_ve_%C3%96%C4%9Frencilerin_Akademik_Ba%C5%9Far%C4%B1lar%C4%B1na_Etkisi (Actived: Saturday Apr 20, 2019)

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematik Kaygısı ...

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2018, 3 (1), 17-27 Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi www.academiadergi.com İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematik Kaygısı Hakkındaki Görüşleri ve Müdahale Yöntemleri1 Sedat DEMİR2, Malik DURMAZ3 2, 3 Siirt Üniversitesi, Türkiye, AR TI C LE IN FO Öze t Geliş Tarihi: 13.02.2018 Bu çalışmanın amacı, ilköğretim

Link: https://www.academia.edu/36756237/%C4%B0lk%C3%B6%C4%9Fretim_Matematik_%C3%96%C4%9Fretmenlerinin_Matematik_Kayg%C4%B1s%C4%B1_Hakk%C4%B1ndaki_G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleri_ve_M%C3%BCdahale_Y%C3%B6ntemleri_A_Opinions_of_Elementary_Maths_Teachers_About_Maths_Anx%C4%B1ety_and_Their_Intervention_Methods (Actived: Wednesday May 15, 2019)

Arş. Gör. ŞAFAK KILIÇ | Siirt Üniversitesi

Arş. Gör. ŞAFAK KILIÇ Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı [email protected] [email protected] (0484) 223-1224 / 3098

Link: http://www.siirt.edu.tr/profil/ars-gor-safak-kilic/358944.html (Actived: Saturday May 18, 2019)

Öğr. Gör. MİTHAT ELÇİÇEK | Siirt Üniversitesi

Öğr. Gör. MİTHAT ELÇİÇEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalı [email protected] [email protected] (0484) 212-1111 / 3122

Link: http://www.siirt.edu.tr/profil/ogr-gor-mithat-elcicek/ACE727D5-67FB-4358-81DD-7A6A639EE801.html (Actived: Sunday May 19, 2019)

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi / Journal of ...

Description Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi'ne (AEAD) hoşgeldiniz. Dergimiz uluslararası online bir dergi olup 2016 yılında yayın hayatına başlamıştır.

Link: http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2619-9351 (Actived: Saturday May 11, 2019)

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı ...

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2017, 2 (1), 1-9 1 Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi www.academiadergi.com Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı Güncelleme

Link: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/393720 (Actived: Sunday May 5, 2019)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Etkinlik Yaptırma ve ...

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2017, 2 (2), 11-19 11 Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi www.academiadergi.com Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Etkinlik Yaptırma ve Materyal Kullanımına Yatkınlıkları

Link: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/402149 (Actived: Monday May 13, 2019)

Makale » DergiPark

Bu araştırmada lisans ve lisansüstü öğrencilerin sosyal ağ kullanım amaçları incelenmiştir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcılarını Facebook sosyal ağına üyeliği bulunan 228 lisans ve lisansüstü öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Karal ve Kokoç (2010) tarafından geliştirilen “Sosyal Ağ Siteleri

Link: http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/42585/511344 (Actived: Tuesday Apr 23, 2019)